Antwerp Big Game Fishing Association

Home Nieuws Opbod Project Ngomeni 1 RASI Ngomeni Onze club Contact & Gastenboek


 

klik voor originele grootte klik voor originele grootte  

ABGFA door de jaren heen ...

(voor het zien van de foto's op normale grootte, gelieve pop-ups toe te laten ... ofwel instellen via Uw pop-up blocker (Yahoo taakbalk, Google taakbalk, Windows Explorer taakbalk enz. ofwel via Ctrl+click ...)

De ABGFA (Antwerp Big Game Fishing Association) is begin jaren '90 opgericht door een viertal geregelde bezoekers van café De Buis in Berchem, met een gezamenlijke interesse in (toen toch) simpel zoet- en zoutwatervissen. Kort daarna zijn er een aantal leden bijgekomen, en sindsdien is de samenstelling van de club, op 1 uitzondering na, niet veranderd. De interesse is in den beginne echter ook wat veranderd, en is zich snel grotendeels gaan toespitsen op "big game fishing", m.a.w. des te groter des te beter. Dit alles, zowel de samenhang van de club, als de ommekeer van little game naar big game is eigenlijk enkel en alleen te danken aan de manier waarop de besluitvorming binnen de club is georganiseerd.. Alle beslissingen binnen de club hebben nl. een zeer groot democratisch gehalte. In dit verband organiseert het Bestuur op geregelde tijdstippen zowel statutaire als niet statutaire vergaderingen, niet zelden in een aangenaam kader, en waar ook de innerlijke mens niet wordt vergeten. Tijdens deze vergadering (zie bv. een verslag hierbij) komt de voorzitter steevast met voorstellen (bv. de bestemming van de volgende visvakantie), waarop er een levendige discussie ontstaat tussen de leden, met tegenvoorstellen, amendementen op tegenvoorstellen, amendementen op het oorspronkelijk voorstel, tegenamendement op dat amendement, om uiteindelijk, en dat met unanimiteit van stemmen, te kiezen voor het voorstel van de voorzitter.

Democratie op zijn best, mogelijk zelfs ten top.  Iedereen mag op geregelde tijdstippen zijn zeg doen, maar er wordt nooit (of bijna nooit) rekening mee gehouden.  In tegenstelling tot andere, grote en/of kleine, organisaties, groeit en bloeit de ABGFA op deze manier als een jeugdige bamboe in een bos met overvloed aan zon en regen.

 

 

vervolg

vervolg

klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte  
klik voor originele grootte klik voor originele grootte    
klik voor originele grootte klik voor originele grootte    
klik voor originele grootte klik voor originele grootte    
       

© ABGFA 2006/2011